hf10829
hf10330

Om oss

Projektbyrån grundades 1993 och är i dag ett ledande projektledningsföretag med kontor i Stockholm och Uppsala. Vi sysselsätter drygt 110 konsulter i pågående uppdrag och har en projektvolym på över 7 miljarder kronor. Vår affärsidé är att erbjuda marknadens bästa projekt- och byggledning oavsett projektets komplexitet, storlek eller genomförandeform. Vi är helt oberoende och har inga egna särintressen, vilket gör att vi alltid agerar för våra uppdragsgivares bästa. Beroende på projektets karaktär kan vi tillhandahålla en effektiv komplett organisation utifrån vald entreprenadform. 

Vi arbetar med alla typer av husbyggnadsprojekt: kontor, butiker, bostäder, sjukhus, äldreboenden, kulturbyggnader, skolor och sporthallar. I våra uppdrag ingår både traditionell projekt- och byggledning samt Construction Management (CM), vilket ger våra uppdragsgivare maximal valfrihet i hur projektet ska genomföras. Vi behärskar både om- och nybyggnad och har även stor erfarenhet av att arbeta med hyresgästanpassningar samt med projekt som påverkas av kvarboende verksamhet.

Vårt tjänsteutbud omfattar projektledning, projekteringsledning, produktions- och byggledning, installationssamordning, kalkyl, planering och inköp, inklusive en rad specialistfunktioner som arbetsmiljösamordning (Bas-P och Bas-U), riskanalyser, kontrollansvar enligt PBL samt miljö och energisamordning. Vi arbetar även i tidiga skeden med detaljplanefrågor och kan då vara med och pröva olika förslag för att se om projektet är lönsamt att fullfölja. Huvuddelen av våra anställda är civil- eller högskoleingenjörer med bred erfarenhet från olika roller inom både entreprenad- och beställarleden. All personal utbildas fortlöpande i bland annat bygglagstiftning, miljöfrågor och arbetsmiljö, som – i kombination med systematisk erfarenhetsuppföljning från pågående uppdrag – är grunden för ett lyckat projekt.