projekt-web-55

Att arbeta hos oss

Helene Hanssens
Jag har har arbetat på Projektbyrån sedan 2011 och nyligen blivit utsedd till gruppchef vilket innebär att jag är chef för ca 10 medarbetare. Jag har alltid varit intresserad av människor och vill gärna hjälpa andra att kunna utvecklas i sina roller. Min nya roll är spännande och jag hoppas kunna lära mig ännu mer om ledarskap i den utbildning som företaget ger alla chefer och som jag kommer att gå under våren. 

Jag arbetar som projektledare och håller just nu i ett större hyresgästanpassningsprojekt.  Utmaningarna är att skapa de bästa lösningarna så att kunden blir riktigt nöjd, men det kan också innebära att jag ibland måste avråda från det kunden vill om det inte är genomförbart eller är alltför dyrt. Jag tycker om att arbeta med kunder som vill vara delaktig i processen, då blir ofta resultatet som allra bäst.

På fritiden går jag gärna på gym några gånger i veckan. Ett annat stort intresse är hästar, så snart jag kan tar jag gärna en ridtur. Att bli ett med hästen ger mig avslappning och ny energi. Att ha bra balans mellan arbete och fritid är viktigt för att jag ska må bra.

Jörgen Eriksson
Jag anställdes på Projektbyrån 2001. I dag arbetar jag som projektledare, och är van att självständigt leda mina projekt från början till slut. Under mina år på Projektbyrån har jag kunnat ta ett allt större ansvar, och känner att jag växer med det ökade förtroende jag fått – både från kolleger och kunder.

På fritiden sportar jag efter bästa förmåga. Med två barn är det ibland svårt att hinna med, men jag går upp tidigt om morgnarna och tränar innan arbetstid. Vi på Projektbyrån får ett friskvårdsbidrag på drygt 4 000 kronor per år, något som visar att företaget är mån om att personalen mår bra.

Jag upplever att Projektbyrån har en familjär stämning, och mycket av det lilla bolaget finns kvar – trots att vi i dag är relativt stora.

Malin Westin 
Jag började som miljösamordnare på Projektbyrån 2015. Som miljösamordnare deltar jag i flera olika uppdrag, vilket gör att jag oftast alternerar mellan skilda arbetsplatser några gånger i veckan. De omväxlande arbetsdagarna inspirerar mig i mina möten med kunder och kolleger – det finns alltid något nytt att hämta och lära av.

Sedan 2012 är jag certifierad miljöbyggnadssamordnare. Jag är ofta med i tidiga skeden, där jag som sakkunnig i projektet tar fram miljöprogram och längre fram följer upp konsulters och entreprenörers miljöarbete samt säkerställer att beställarens miljömål uppfylls.

Projektbyrån är ett kunskapsbolag och mycket teknikkunnigt, vilket hjälper mig i min roll, då mina installationskunniga kolleger kan bistå i energiförbättringar och energiuppföljningar. Det är nödvändigt att vi som byggprojektledningsföretag har egen kompetens för att tidigt kunna se till hållbarhetsarbetet för en fastighet.

Jag får den fortbildning som jag själv vill ha, och jag känner att företaget värnar om var och ens personliga utveckling. Över huvud taget är Projektbyrån en arbetsgivare öppen för förslag och utveckling. Det är lätt att prata med kolleger och chefer, och jag upplever att miljöfrågor tas på allvar, oavsett vilka arbetsuppgifter man har.

Vid sidan om arbetet är familjen, min man och våra två barn, viktig för mig. Tillsammans tar vi gärna långpromenader i naturen med vår hund.

Niklas Lögdström
I huvudsak arbetar jag som projektledare, de senaste åren med ett par av bolagets mer omfattande projekt. Jag trivs med att ha en helhetssyn, med den bredd och variation som rollen innebär. Att komma in i tidiga skeden gör att jag kan vara med och påverka både process och produkt i större grad.

Det är också roligt att jobba med mina duktiga kolleger, följa deras och ett projekts utveckling. Då får jag uppleva det som många gånger nämns i våra medarbetarenkäter: trivsel, engagemang och ansvar.

Jag anställdes på Projektbyrån som biträdande projektledare 2002. I dag är jag affärsområdeschef och ingår i ledningsgruppen samt är delägare i bolaget. Jag känner starkt för företaget och dess fortsatta utveckling; vi är och har varit framgångsrika genom åren med flera intressanta och spännande projekt i Stockholm och Uppsala.

Som trebarnspappa har jag fullt upp även utanför jobbet, men det går ofta bra att kombinera genom att vi har flexibla arbetstider. Fritiden ägnas åt min familj där barnens aktiviteter och umgänge varvas med projekt hemma. Beroende på säsong är vi gärna i skärgården eller i fjällen.